Év végi híreink

A nevelési év lezárásaként a kiscsoporton kívül minden csoport megtartja az évzáró és ballagási ünnepségét. A konkrét időpontok a következők:
május 23 17.00 Napocska csoport
május 25 17.00 Méhecske csoport
május 26 17.00 Süni csoport
május 31 16.00 Katica csoport
június 02 16.00 Maci csoport

Az év végi kirándulásokat csoportjaink egyénileg szervezik. A ládházi tagintézményünk színházlátogatást szervezett, a Méhecske és a Pillangó csoport a Harsányi Kalandparkba kirándul, a süni csoport Szilvásváradra megy, a Napocska csoport pedig Mahócai utazást tervez.
A Gyermeknapot június 7.-én tartjuk. Óvodásainkat buszos kirándulás keretében visszük el Nyíregyházára a Sóstói Állatparkba.

Óvodai beiratkozás a 2017/2018-as nevelési évre

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018-as nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

Nyékládháza városában a következő időpontokban történik:
2017. május 2-án (kedden) 09.00 – 16.00 óráig,
2017. május 3-án (szerdán) 09.00 – 16.00 óráig.
Helye: Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda, 3433 Nyékládháza Mátyás k.u.2.

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Továbbá felvételre jogosultak azok a gyermekek, akik a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket.

Az óvodába a 2017/2018-as nevelési évben a 2014. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező! A 2014. augusztus 31. után született gyermekek 2018. szeptember 1-től óvodakötelesek.

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.
Amennyiben gyermeküket más településen, vagy külföldön íratják óvodába, a jogviszony létrejöttéről igazolást kérünk bemutatni a felvételt biztosító óvodától az vezetőjének, valamint a település jegyzőjének.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül, de legkésőbb május 20-ig hoz döntést az intézmény vezetője, és az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, valamint a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőt.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok
• a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
• a szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata, amennyiben rendelkezésre áll.

Nyékládháza, 2017. április 6.

dr. Ducsai Dalma s.k.
Nyékládháza Város Jegyzője

Farsang

Az idei évben megrendezett farsangi kavalkád képei megtekinthetők, az óvoda Facebook oldalán:

https://www.facebook.com/Dargay-Attila-Gyermekvar%C3%A1zs-%C3%93voda-310409499169325/

https://www.facebook.com/pg/Dargay-Attila-Gyermekvar%C3%A1zs-%C3%93voda-310409499169325/photos/?tab=album&album_id=803833673160236

https://www.facebook.com/Dargay-Attila-Gyermekvar%C3%A1zs-%C3%93voda-310409499169325/?hc_ref=PAGES_TIMELINE